Lái xe dưới tác động của cần sa liệu có an toàn?

09:37 06/03/2019

Số người lái xe bị tai nạn nghiêm trọng có sử dụng cần sa gia tăng – liệu cần sa có được xem là nguyên nhân?

Ở một số tiểu bang ở Hoa Kỳ, tỷ lệ người lái xe bị tai nạn nghiêm trọng mà có sử dụng cần sa tăng 6,6% sau khi luật y tế cho phép người trưởng thành sử dụng cần sa với mục đích giải trí. Giờ đây với việc hợp pháp hóa cần sa ở một số tiểu bang như Colorado và Washington, câu hỏi cần sa tác động đến việc lái xe như thế nào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên các nghiên cứu đã đưa ra những ý kiến không đồng nhất.

Ví dụ, trong một phân tích mang tính khoa học, trang web vận động hợp pháp hóa cần sa Norml viết rằng, “Cần sa có tác động tương đối nhẹ đối với các kỹ năng điều khiển vận động, và nó dường như không đóng vai trò quan trọng trong các vụ tai nạn xe cộ.” Các nghiên cứu khác còn cho thấy nhiều người sử dụng cần sa nghĩ rằng việc sử dụng cần sa giúp cải thiện khả năng lái xe. Nhưng dưới góc độ hoạt động của các chất hóa học trong não, tạp chí Clinical Chemistry (Tạp chí Hóa học Lâm sàng) viết rằng, “Nồng độ THC trong máu từ 2-5 nanogam/mL có liên quan đến sự suy giảm khả năng lái xe đáng kể, đặc biệt là ở những người sử dụng thường xuyên.”

Cần sa có ảnh hưởng tới khả năng lái xe hay không?

Một nghiên cứu được tiến hành cho Tạp chí Nghiên cứu An toàn Giao thông đã tổ chức cho 72 nam giới trẻ tuổi có sử dụng cần sa sử dụng một thiết bị mô phỏng lái xe để tìm hiểu về vấn đề này. Đầu tiên, nghiên cứu hỏi về tần suất những người tham gia này lái xe trong vòng một giờ sau khi sử dụng cần sa trong 12 tháng trước đó. Sau đó, họ hỏi những người tham gia về những thói quen lái xe gây nguy hiểm của họ: những người này nghĩ việc lái xe của họ có nguy hiểm hay không, và họ đã nhận được bao nhiêu vé phạt giao thông cho những lỗi như vượt quá tốc độ cho phép hoặc vượt đèn đỏ. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã đưa 72 người này vào sử dụng một mô hình lái xe để xem họ thực sự lái như thế nào trong các tình huống mô phỏng thực tế.

Kết quả cho thấy rằng một người lái xe dưới ảnh hưởng của cần sa càng nhiều, thì hành vi lái xe của họ càng nguy hiểm và số vé phạt họ nhận được càng nhiều. Kết hợp các nghiên cứu với nhau, những kết quả này cho thấy việc lái xe dưới ảnh hưởng của cần sa có liên quan đến các hành vi lái xe nguy hiểm bao gồm rất nhiều các hành vi liều lĩnh trên đường.

Sau đó, một nghiên cứu tương tự khác đã cho những người tham gia sử dụng thuốc lá có chứa chất THC. Kết quả là, ngay cả với mức sử dụng thấp, chỉ riêng việc tăng liều lượng THC đã ảnh hưởng đến nhận thức về khoảng cách an toàn giữa các xe (trong số các hành vi lái xe nguy hiểm khác). Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng việc sử dụng rượu bia cùng với chất THC đặc biệt nguy hiểm – sự kết hợp của hai loại chất này tạo ra các hành vi lái xe nguy hiểm hơn 20% so với chỉ dùng một loại.

Vì vậy, câu trả lời cho việc cần sa có làm suy giảm khả năng lái xe không là Có--sử dụng cần sa có ảnh hưởng tới khả năng lái xe. Không chỉ những người lái xe có sử dụng cần sa có nhiều khả năng lái xe nguy hiểm, mà chính cần sa chứ không hoàn toàn do cá tính của họ khiến họ lái xe một cách nguy hiểm.

Hiện nay cần sa đã được hợp pháp hóa ở một số nước trên thế giới, tuy nhiên việc mua bán, sử dụng cho các mục đích cần được kiểm soát một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn giúp người dùng tránh được những ảnh hưởng tiêu cực.

Nguồn: Psychologytoday

  • Bài viết liên quan