Trụ sở chính

40 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 04 35720689
Tel: +84 4 3572 0689 - Fax: +84 4 3572 0689
Email: scdi@scdi.org.vn

Liên hệ

Văn phòng giao dịch Hải Phòng

73 Nguyễn Công Hòa, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 04 35720689
Tel: +84 4 3572 0689 - Fax: +84 4 3572 0689
Email: scdi@scdi.org.vn

Văn phòng giao dịch Hồ Chí Minh

23 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 04 35720689
Tel: +84 4 3572 0689 - Fax: +84 4 3572 0689
Email: scdi@scdi.org.vn