Từng "đập Đá" ? Hãy xem trải nghiệm nào đúng với bạn

11:35 28/08/2018

Quiz này giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của "đá" (methamphetamine) lên cơ thể của bạn. 

Lưu ý: Kết quả của quiz không nhằm kết luận liệu bạn có nghiện "đá" hay không. Nhưng có thể giúp bạn hiểu hơn về tình trạng sử dụng của mình cũng như nguy hại mà "đá" gây ra cho cơ thể.

Hãy trả lời các câu hỏi dựa trên các triệu chứng bạn gặp phải khi sử dụng "đá" hiện nay hoặc trong vòng 3 năm trở lại đây.

Kết quả

0/0