Các rối loạn tâm thần phổ biến ở thanh thiếu niên và người dùng ma túy

11:09 25/12/2020

1. Các rối loạn tâm thần phổ biến

 • Cô đơn

 • Trầm cảm

 • Rối loạn lo âu

 • Tăng động giảm chú ý (ADHD)

 • Tự hại

                                                

2. Thanh thiếu niên dễ gặp phải các loại rối loạn tâm thần nào?

 • Rối loạn lo âu

 • Rối loạn liên quan đến căng thẳng

 • Rối loạn khí sắc

 • Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

 • Rối loạn hành vi phá hoại (ví dụ, rối loạn giảm chú ý / tăng động [ADHD], rối loạn hành vi, và rối loạn thách thức chống đối)

 • Tâm thần phân liệt và các rối loạn liên quan ít gặp hơn.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng trẻ em và vị thành niên có các triệu chứng và các vấn đề cắt ngang qua ranh giới chẩn đoán. Ví dụ,> 25% trẻ em bị chứng ADHD cũng có rối loạn lo âu và 25% đáp ứng các tiêu chuẩn cho rối loạn khí sắc.

3. Người sử dụng ma túy thường hay gặp các rối loạn tâm thần gì?

Một số rối loạn thường gặp ở người sử dụng ma túy bao gồm trầm cảm, các rối loạn loạn thần như ảo giác, hoang tưởng, và rối loạn lo âu

Các rối loạn tâm thần và hành vi liên quan đến chất ma túy thường gặp là rối loạn loạn thần, như hoang tưởng, ảo giác, kích động và các hành vi bạo lực, các rối loạn cảm xúc như lo âu, trầm cảm và hưng cảm.