Tổng quan về Sức khỏe tâm thần

10:00 25/12/2020

1. Sức khỏe tâm thần là gì? 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): “Sức khỏe tâm thần là trạng thái hạnh phúc trong đó một cá nhân nhận ra khả năng của chính mình, có thể đối phó với những căng thẳng bình thường của cuộc sống, có thể làm việc hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng”

Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân. Một người có sức khỏe tâm thần khỏe mạnh không chỉ có trạng thái không có rối loạn tâm thần, mà còn bao gồm khả năng suy nghĩ, học hỏi và hiểu được cảm xúc của một người và phản ứng của người khác. Các yếu tố thể chất, tâm lý, xã hội, văn hóa, tinh thần và các yếu tố liên quan khác đều tham gia vào việc tạo ra sự cân bằng này. Có mối liên hệ không thể tách rời giữa sức khỏe tâm thần và thể chất.

Sức khỏe tâm thần không chỉ là không bị mắc rối loạn tâm thần, mà còn bao hàm trạng thái thoải mái, sự tự tin vào năng lực bản thân, tính tự chủ, năng lực và khả năng nhận biết những tiềm năng của bản thân. 

                                    

2. Sức khỏe tâm thần tại Việt Nam

Là một bộ phận không thể tách rời trong định nghĩa về sức khỏe toàn diện, song Sức khỏe tâm thần không được chú trọng nhiều như sức khỏe thân thể. Tại Việt Nam:

• Mặc dù tỷ lệ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần được báo cáo trong các tài liệu nghiên cứu là tương đối thấp, xu hướng chung trong xã hội là vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội đều đang gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt trong trẻ em và thanh thiếu niên. 

• Trong khi các dịch vụ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội mới được cung ứng thông qua các trung tâm bảo trợ, các bệnh viện tâm thần và các phòng tư vấn tâm lý học đường, chất lượng và độ bao phủ của các dịch vụ này còn giới hạn và thường tập trung vào những rối loạn tâm thần nặng.